Sketchup curviloft plugin

Not : LibFredo6 Yüklemezseniz plugin çalışmayacaktır.

Curviloft, konturlardan yüzeylerin oluşturulmasını sağlayan bir araçtır.

Kullanımı

SketchUp içerisinde bu eklenti, konturlardan yüzey oluşturma işlemini 3 yöntemle gerçekleştirir.

  1. Loft by Spline: Açık veya kapalı, ayrı konturları yumuşak splinelarla bağlayarak yüzey oluşturur.
  2. Loft along Path: Ayrı konturları birbirine, belli bir eğri boyunca bağlayarak yüzey oluşturur.
  3. Skinning: 3 veya 4 bitişik konturla sınırlanmış eğrisel yüzeyler oluşturur.