Şantiye şefliğinde 30.000 m2 şartını aşmadan 5 şantiye hakkı

Soru :  Yıl içinde 5 tane şantiye aldık. iskanlarını henüz almadılar. ertesi yıl yeniden 30.000 m2 şartını aşmadan 5 hakkımız daha mı oluyor, yoksa iskanlarını aldıktan sonra mı hakkımız doğuyor. şimdiden teşekkürler.

Cevap : İmzalamış olduğunuz şantiye şefliği Hire sözleşmelerini her zaman biran önce üzerinizden düşürmeye bakın.
Bir önceki yılki sözleşmeler, bir sonraki yılı etkilemez.
İlgili odalar hep 5 ten fazla alamazsınız diyorlar. Ama üzerinde 5 ten fazla iş bulunan bir sürü örnek var.

Soru : Elektrik mühendisiyim ve imza karşılığı şantiye şefliği yaptım.(Nerden de bulaştım bu işe)Şu an üzerimde 8 şantiye var.Üzerinde çok daha fazla şantiye olanları da biliyorum , dökümlerini gördüm.Bu solution 8 işin 4 ü için EMO dan belge aldım, diğer 4 ü Esenyurt belediyesinde. 8 şantiye şefliği imzaladım ama sadece 3 kez ruhsat imzaladım.Diğer 5 ini imzalamadım. Muhtemelen belediyede imzalandı.Ruhsatını imzalamadığım şantiyelerden sorumlu olur muyum ? Orada meydana gelecek kazalarda, bu şantiyelerin ruhsatına imza atmadığım için kendimi savunabilir miyim ?5 iş sınırını aştığım için fazla olanlaran istifa etmem söylendi ama etmedim 30.000 m2 yi aşmadıkça bişey olmuyo deniyor ne kadar doğru ? Aynı anda aynı yıl içinde 16-17 şantiyeye imza atmış adamlar gördüm üstelik 2 kez 30.000 m2 doldurmuşlar. Bu işler nasıl işler anlamadım.

Cevap :

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün bana gelen cevabından size bir parçayı aynen alıntı yapıyorum. Geri kalan tamamen sizin seçiminiz olacak. Yapı Denetimlerin kullandığı ve dolandırdığı mühendislerden olmak istiyorsanız, olabilirsiniz. Bence olmayın da.
“3194 sayılı İmar Kanunun 42inci maddesinde, anılan Kanuna aykırı davranan şantiye şefine idari müeyyide uygulanmasına ilişkin hüküm yer almaktadır. Bu nedenle şantiye şefliği görevinin layıkıyla yerine getirilmesi gerekmektedir.”
“Şantiye şefi görevinin sonlandırılabilmesi için yapı müteahhidi ile yapılmış olan iş akdinin feshedilmesi gerekmekte olup, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 9uncu maddesinin 4üncü fıkrasında ‘şantiye şefinin herhangi bir sebepten dolayı yapı ile ilişiğinin kesilmesi halinde, bu durum yapı müteahhidi tarafından, en geç üç iş günü içinde yapı denetim kuruluşuna bildirilir. Bunun üzerine yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından seviye tespit tutanağı düzenlenerek ilgili idareye ibraz edilir. Yeni bir şantiye şefi görevlendirilinceye kadar, yapı müteahhidi tarafından inşai faaliyet durdurulur.’ denilmektedir.”

Yerinize atılan imzalar konusunda, noterden ihtarname çekmeniz gerekmektedir, ilgili idareye. Ve eğer olumsuz cevap alırsanız savcılığa suç duyurusunda bulunmalısınız.

 

Not : Yukarıda yazılı açıklamalar tamamen alıntıdır.Sitemde bu işi yapan arkadaşlar için bilgi olması amacıyla paylaşımda bulundum.Bilgilerinize…

 

Share Buttonvar hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Pinterest”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “”;var hupso_url_t=””;var hupso_title_t=”Şantiye şefliğinde 30.000 m2 şartını aşmadan 5 şantiye hakkı”;http://static.hupso.com/share/js/share_toolbar.js