Sancaktepe’de İstenen Evraklar

 Müteahhit Evrakları
İmza sirküsü
İkametgah Senedi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vergi levhası
Ticari faaliyet belgesi
Gazete ilan küpürü
İletişim bilgileri

 

** Şantiye Şefi Evrakları
İmza sirküsü
İkametgah Senedi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Şantiye şefi hizmet sözleşmesi
Şantiye şefliği meslek odası yazısı
Diploma fotokopisi ( Tekniker ise )
İletişim bilgileri

 

*** Yapı Denetim Evrakları
YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu )
Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
Yapı Denetim İzin Belgesi
Denetçi evrakları (izin belgesi,imzasirküsü,ikametgah)
Yapı denetim kuruluş taahhütnamesi
yapı denetim yetkilisi bilgileri
Damga Vergisi Makbuzu (Sultanbeyli Vergi Da)