Sancaktepe Proje başlangıcı ve Evrak Başvuru Klavuzuhttp://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

İmar Durumu İçin Gerekli Evraklar:
 • Dilekçe. (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
 • Tapu.
 • Çap.
 • Röperli Kroki.
 
Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar:
 • Dilekçe. (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
 • Tapu.
 • Çap.
 • Röperli Kroki
 • İmar Durumu
 • İstikamet Rölevesi
 • Kot-Kesit
 • Zemin Etüd Raporu
 • 4 (Dört) Adet wholesale jerseys Mimari Proje
 • 4 (Dört) Adet Statik Proje ve Hesaplar.
 • Noter Onaylı Taahhütname (Sahibinden ve müteahhitten alınacak.)
 • Varsa Hissedarların Noter Onaylı Muvaffakatnamesi.
 • İ.S.K.İ. den Kanal Bağlantı Yazısı.
 • Sivil Savunma Müdürlüğünün Yazısı. (Sığınak varsa)
 • İtfaiye Müdürlüğü Yazısı. (Yangın merdiveni gerekli wholesale nfl jerseys ise)
 • Mal Sahibi Vergi Numarası
 • Tüm Proje Müelliflerinin Odalardan Alınan Sicil Durum Belgesi.
 • 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Yazısı. (Gerekli ise)
 • Tesisat Projeleri:
  – 3 (Üç) Adet Elektrik Projesi. (kuvvetli akım+zayıf akım+varsa asansör)
  – 3 wholesale jerseys (Üç) Adet Mekanik Projesi. (sıhhi tesisat+varsa kalorifer+varsa doğalgaz)
  – 2 (İki) Adet Isı Yalıtım Projesi.
  – 1 (Bir) Adet Trafo Belgesi. (Eğer bağımsız bölüm sayısı on adedi geçerse)
 • Ruhsat İle İlgili Harç ve Ücretler.
Yapı Denetim Evrakları:
 • Yapı Denetim İzin Belgesi.
 •  Yapıya İlişkin Bilgi Formu. (YİBF)
 •  Yapı Denetim Taahhüdü.
 • Denetçi-Kontrol Mühendisi İkametgahı.
 • Mal Sahibi ile Müteahhit Arasındaki Sözleşme.
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi.
 • Vergi Sancaktepe Levhası.
Yapı Kullanma İzni Alma Aşamasındaki Evraklar:
 • Dilekçe (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
 • Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesinden İskan Emlak Alım Vergilerinin (cins tahsisi) ödendiğine dair yazı.
 • Sığınak var ise Sivil Savunma Müdürlüğü’nden Uygunluk Belgesi.
 • Yangın Merdiveni var ise İtfaiye Müdürlüğü’nden Uygunluk Belgesi.
 • S.G.K.’dan Borcu Yoktur Yazısı.
 • İ.S.K.İ. Kanal Bağlantı Yazısı.
 • Isı Yalıtım Raporu.
 • Binada Asansör varsa Asansör İşletme Ruhsatı.
 • Belediyemizden Borcu Yoktur Yazısı.
 • İskan İle Iron İlgili Harç ve Ücretler.
Yıkım Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar:
 • Dilekçe Personal (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
 • İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ Kurumlarından Tesisat Aboneliklerinin İptali.
 • İlgili Harç ve Ücretlerin Yatırıldığına Dair Makbuz.
 • Yıkım 02「借入残高が物件価格以下の競売」 Ruhsatı İle İlgili Harç ve Ücretler.
 
Asansör Ruhsat Başvurusunda Gerekli Evraklar:
 • Dilekçe (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
 • Yapı Ruhsatı Fotokopisi. to (Temel üstü vizeli)
 • Asansör Bakım Sözleşmesi.
 • Asansör Firmasının CE Belgesi.
 • Asansör AT Uygunluk Beyanı.
 • Asansör Temel Aksamlarının ba?vurulur CE Belgesi.
 • Makine ve Elektrik Mühendisi Tarafından Hazırlanan Asansör Projeleri.
 • Motor Beyannamesi.
 • Asansör Son Kontrolü ve Testi Tutanağı.
 • Asansör Ruhsatı İle İlgili Sarah Harç ve Ücretler.
Share Buttonvar hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Pinterest”,”Linkedin”,”StumbleUpon”,”Digg”,”Reddit”,”Bebo”,”Delicious”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “”;var hupso_url_t=””;var hupso_title_t=”Sancaktepe Proje başlangıcı ve Evrak Başvuru Klavuzu”;http://static.hupso.com/share/js/share_toolbar.js