KENTSEL DÖNÜŞÜM ADIMLARI

Kentsel Dönüşüm Adımları aşağıdaki şekilde listelenmektedir:

 1. Proje temini için belediyeye başvurulur (Mimari ve Statik Projeler)
 2. Deprem Risk raporu için Lisanslı kuruluşa başvuru yapılır.
 3. Lisanslı kuruluş Deprem Risk Raporunu hazırlar.
 4. Hazırlaran raporun sonunda bina riskli yapı olarak değerlendirilmiş ise hazırlanan rapor lisanslı kuruluş tarafından İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilir.
 5. Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü hazırlanan raporu inceleyip onayladıktan sonra tapuya yazı yazar.
 6. Kat malikleri en az 2/3 çoğunlukla ortak karar protokolü hazırlar.
 7. Bina ortak karar protokoli il kentsel dönüşüm müdürlüğüne sunulur.
 8. Kentsel dönüşüm için KRDEDİ yada KİRA YARDIMI için (İkisinden biri) Başvuru yapılır.
 9. Binan inşaatı için müteahhit firma ile anlaşma yapılır.
 10. Binanın inşaatı için tüm projeler hazırlanır belediyeye ruhsat başvurusu yapılır.
 11. İnşaatın tamamlanmasından sonra belediyeye İSKAN için başvurulur.