Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Yaptırmak isteyenler

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

•Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

•Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

•Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

•Seralar, Atölyeler,

•Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

•Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

 

Sizde enerji kimlik belgesi yaptırmak isterseniz bize ulaşın..

Tel : 0555 206 87 73