DEPREM RİSK RAPORU

Deprem Risk raporu almak için bir binadan tapu sahiplerinden 1 kişinin tarafımıza başvurması kanunen yeterlidir. Bunun için bina ortak kararına gerek yoktur.

DEPREM RİSK RAPOR ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

 • İlgili belediye veya tapu müdürlüğüne başvurarak binaya ait statik ve veya mimari proje temin edilir eski binalarda genellikle statik ve mimari proje tek proje üzerinde çizilmiştir.
 • Söz konusu projelere ulaşılamadığı takdirde mevcut binanın rölevesi teknik elemanlarımız tarafından çıkarılır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış şirketimize başvuru dilekçesi  (Örnek Dilekçe)
 • Tapu Daire tapusu yoksa hisseli arsa tapusu
 • Nüfüs cüzdanı fotokopisi
 • Tapudan kat maliklerini ve arsa oranlarını belirten bağımsız bölüm listesi belgesi

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN YAPACAĞIMIZ İŞ VE İŞLEMLER

 • Binanın yerinde incelenmesi, proje ile binanın karşılaştırılması.
 • Binada proje yok ise Taşıyıcı sistemin rölevesinin çıkarılması
 • Her kattan karot alınmak suretiyle beton kalitesinin belirlenmesi
 • Kolon ve Krişlerin sıyrılarak (Her Katta) mevcut demirin sayısı, kalınlığı, pas durumu ve etriye aralıklarının tesbitinin gözle yapılması, Bu konuda Mevcut röntgen cihazlarının verdiği sonuçlar yanıltıcı olduğundan daha pahalı ve zor olan sıyırma sistemini kullanmaktayız.
 • Zemin Sondajlı zemin etüt raporunun hazırlanması.
 • Yukarda sayılan iş ve işlemler sonucu çıkan bilgi ve verilerin bilgisayara işlenerek Bina Depram performansının çıkarılması.
 • Bilgisayarın verdiği sonuçlara göre Bakanlığın istediği format ve standartlarda bina deprem risk raporunun hazırlanması.

PROJELENDİRME  HİZMETLERİ

Yıkılıp yeniden inşa edilecek binaların mimari, statik, elektrik, mekanik, ruhsat – uygulama projeleri ile zemin etüd raporunun hazırlanması ve belediyeden ruhsatının alınması.Güçlendirme yapılacak binaların güçlendirme projelerinin hazırlanması ve belediyeden ruhsatının alınması.Binaların yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması için metraj, keşif, ihale belgelerinin hazırlanması inşaatı sırasında proje müşavirlik, kontrollük hizmetlerinin verilmesi.Bina inşaatı projesine uygun olarak tamamlandıktan sonra belediyeden bina için İskan Belgesinin alınması.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ofisimiz bünyesinde bulunan çözüm ortağı şirketlerimiz ile kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde  ihtiyacınız olan aşağıda sıraladığımız tüm hizmetleri sunmaktadır.

1-    Deprem Risk raporunun hazırlanması, Çevre ve Şehirçilik Bakanlığından onaylatılması.

2-    Bina için ortak karar protokolünün hazırlanması, Kentsel dönüşüm işlemleri süresince ihitaycınız olan tüm sözleşmelerin hazırlanması, Malikler arası, inşaat şirketi, vs.

Binanızın yeniden yapılması yada güçlendirilmesi durumunda proje çizimi, ruhsat takibi, müşavirlik, metraj, keşif, ihale dosyası hazırlanması, yapı denetim hizmetlerinin verilmesi. Binanın inşaatı devam ederken kat irtifakının kurulması, inşaat bittikten sonra iskanının alınması işlemleri.

Sorularınız için bize ulaşın!