AutoCAD de Yeni Çizgi Tipi Oluşturma

AutoCAD‘de çizgi tipleri .lin dosya formatları ile kullanılmaktadır. İsteğimize göre oluşturacağımız .lin dosya formatlı çizgi tiplerini AutoCAD’e 2 şekilde yükleyebiliriz.
536390_446549195358705_658146351_n

  • Linetype komutuyla açılan pencere’den Load seçeneği ile
  • C:\Documents and Settings\[kullanıcı adı]\ApplicationApplication Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support. Bu yol kullandığınız AutoCAD verisonuna göre farklılık göstermektedir.

Örnek olarak GAS isimli çizigi tipini ele alacak olursak, bu çizgi tipi acad.lin dosyasında şu bilgileri içerir.
*GAS_LINE,Gas line —-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS–
A,.5,-.2,[“GAS”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
Yazı karakterleri çizgitiplerinin oluşturma formatı aşağıdaki gibidir.

  • [“text”,textstylename,scale,rotation,xoffset,yoffset]

Aşağıdaki örnekdeki gibi bir çigi tipi bilgisinin özellikleri :

*Yazi,—- Yazi—- Yazi—- Yazi—- Yazi—- Yazi—-
A,.5,-.1,[“Text3”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.075,Y=-0.05],-.45

.5 = Çizginin il parçasına ait boyutu tanımlar.
-2. = İki çizgi arasındaki yazı boşluğu
Yazi= text = Çizgi tipii oluşturan yazı, örn; tv; tel
STANDARD = textstylename = Kulanılan yazının stili
S=.1 = scale = Kulanılan yazının ölçeği
R=0.0 = rotation = Kullanılan çizginin açısı
X=-0.075 = xoffset = Kullanılan yazının çizgiye göre X koordinatı
Y=-.005 = yoffset = Kullanılan yazının çizgiye göre Y koordinatı
-.45 = İkinci çizginin başlangıç noktas